Home / what is the best online dating site in the us / Kasaysayan ng pilipinas pagdating ng mga kastila

Kasaysayan ng pilipinas pagdating ng mga kastila Free online sex chat with kolkata girls without registration

Isang kapuluan na bansa ang Repúbliká ng̃ Pilipinas, na kilala rin bilang Pilipinas.

Iba't iba ang interpretasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, mulang pagbasa ng mga tekstong sinulat ng Espanyol hanggang paggamit ng mga tekstong gaya ng epiko, dula, kuwento, mito, at iba pa.

Sinakop ng Espanya ang Pilipinas nang may tatlong libong taon; dinambong ng gaya ng hukbong British, at naglitawan ang puta-putaking himagsikang binigkis ng gaya ng Katipunan.

Nang malapit nang magwagi ang Pilipinas laban sa Espanya ay ipagbibili naman nito kunwa sa Estados Unidos, alinsunod sa Tratado sa Paris na sumilang dahil sa moro-morong bakbakan sa Look Maynila.

Bago pa man dumaong ang mga mananakop na Europeo sa dalampasigan ng kapuluan, matagal nang nakikipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga karatig-bansang gaya ng Tsina at Timog-Silangang Asya.

Marunong nang sumulat at bumasa ang mga katutubo, ayon sa kronika ng mga Espanyol, at may katutubong alpabetong Baybayin.

807 comments

  1. Bago pa man napasailalim ang Pilipinas sa Imperyal Espanya meron nang natatanging mga kultura at mga wika ang bansa. Ayon sa mga historians kung medyo natagalan lang ang mga Kastila sa pagdating, maaring nakabuo ang mga ninuno natin ng sariling nasyon at wika. Balik sa kasaysayan.

  2. Nagwawakas naman ang pag-aaral sa taong 1935, pagkat sa taong ito pinasinayahan ang Komonwelt ng Pilipinas na humingi ng ganap na Pilipinisasyon ng gobyerno, pati na ng Department of public Instruction at, sa ilalim nito, ang Bureau of Education, na dati'y napapailalim sa Amerikanong Bise-gobernador ng.

  3. Ang barangay ay ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan. Dati rin itong tinawag na barrio. Ang mga bayan at lungsod ay binubuo ng mga barangay. Sa kasalukuyan, may 41,995 barangay sa buong Pilipinas. Kasaysayanbaguhin. Isinabi na ang barangay bilang isang yunit ng pamahalaang lokal ay nakakuha ng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*